Κατολισθίσιμοι οικισμοί τροχοπέδη για την Ανάπτυξη των οικισμών της Αιγιάλειας

Ποιοι είναι οι κατολισθήσιμοι οικισμοί της Αιγιάλειας:
Άλσος, Μάγειρας, Δαμακίνι, Δοκανέικα, Μυρόβρυση, Μερτίδι, Λάκκα, Τούμπα, Βερίνο, Γκρέκα, Κρήνη, Από Συνοικισμό Ζήριας (Χρούτσης, Σαρκουνάς), Χατζή, Από Κοιν. Κούμαρη…

Σελιανίτικα – Ένα Τουριστικό Χωριό σε Εγκστάλειψη

Το χωριό των Σελιανιτίκων είναι ως γνωστόν ένας από τους παλαιότερους
τουριστικούς προορισμούς της Αχαϊας. Η κοινότητα χαρακτηρίστηκε ως “τουριστικός
τόπος” για πρώτη φορά το 1961 με Βασιλικό Διάταγμα (146/1961) και ξανά το 1976
(899/1976) με Προεδρικό Διάταγμα, αλλά η εγκατάλειψη σήμερα, μετά από 60
χρόνια, είναι έκδηλη ακόμα και στον πρώτο επισκέπτη.

Σωστός σχεδιασμός, ταυτότητα και ανάδειξη ιστορικότητας και ομορφιάς θα κάνουν την Αιγιάλεια ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Με τον Σύλλογο Μηχανικών (με πολύ προσωπική εργασία) ασχοληθήκαμε και δώσαμε λύσεις σε μία σειρά από θέματα καίριας σημασίας, μέσα από πολλαπλές δράσεις και παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα:

Σύγχρονος Δήμος Σημαίνει Συνεργατικότητα και Σχέδιο

Ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα αλλά και ειδικά ο δήμος Αιγιαλείας, είναι η έλλειψη σχεδιασμού και συνεργασίας, τόσο μεταξύ των εκάστοτε μελών των δημοτικών αρχών, όσο και μεταξύ της διοίκησης και των συνεργατών της (δημοτικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.).

Ο Αθλητισμός Πρέπει να Βγει Έξω από τα Στάδια και τα Γυμναστήρια

Η εξωστρέφεια ήταν και είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Το 2017 βγάλαμε το χάντμπολ στους “δρόμους” με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων street Handball στα Αλώνια, στην κεντρική πλατεία και αλλού. Ήμουν ο πρώτος που έφερα το μπάσκετ 3Χ3.

Προσαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Ανάγκες των Νέων του 21ου Αιώνα

Λέγεται ότι βιώνουμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, όμως η συνεχής οικονομική κρίση, η παγκοσμιοποίηση, η εκτίναξη της τεχνολογίας η οποία έχει δημιουργήσει νέους κλάδους εργασίας αλλά έχει