Η Διάβρωση των ακτών μείζον πρόβλημα για την παραλιακή ζώνη της Αιγιάλειας

Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος


Διάβρωση ακτών είναι η αλλοίωση των παράκτιων γεωμορφών που συνεπάγεται την οπισθοχώρηση της ακτογραμμής, δηλαδή την απώλεια παράκτιας γης. Οφείλεται τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο και στην ανθρώπινη παρέμβαση. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι σύνθετο, έντονα εξελισσόμενο και προβάλει όλο το παράλιο τμήμα του Κορινθιακού
κόλπου και ειδικά την περιοχή της Αιγιάλειας.

Στην περιοχή μας οι πρώτες μελέτες έγιναν μετά το 2000 χωρίς ουσιαστικά να έχουν δώσει κάποια λύση με αποτέλεσμα σήμερα τα προβλήματα να έχουν επιδεινωθεί. Το θέμα της διάβρωσης και προστασίας των ακτών τής Αιγιάλειας μας έχει απασχολήσει έντονα. Στις 25 Ιανουαρίου 2020, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, ο Σύλλογος Μηχανικών διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την διάβρωση και προστασία των ακτών στην περιοχή της Αιγιάλειας. Στην ημερίδα αυτή παρευρέθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών (καθηγητές, διδακτορικοί, ερευνητές), εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης και ο βασικός μελετητής της μελέτης «Διάβρωση και προστασία ακτών του Κορινθιακού» Άγγελος Δημακόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από τον Λόγγο, και είχε έρθει από την Αγγλία για την ημερίδα αυτή. Δυστυχώς δεν παρευρέθη στην ημερίδα αυτή ο Δήμος Αιγιαλείας. Η
συγκεκριμένη μελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο υπουργείο από τον Απρίλιο του 2022, ενώ βρίσκεται στη φάση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και ακολουθούν η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. Το δε χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί και να δημοπρατηθεί το έργο είναι περίπου ένας χρόνος. Αφορά όλο τον Κορινθιακό Κόλπο στον οποίο περιλαμβάνονται και οι περιοχές της Αιγιάλειας: Αιγείρα, Ακράτα, Κρυονέρι, Παραλία Πλατάνου, Διακοπτό, Σελιανίτικα, Λόγγος και Λαμπίρι. Οι περιοχές που θα ενταχθούν σε επόμενη φάση θα είναι τα Διγελιώτικα, η Τέμενη, τα Βαλιμίτικα, ο Ελαιώνας
και η Πούντα.

Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να επισπευσθούν καθώς λόγω της φύσης του φαινομένου οι μελέτες που δεν υλοποιούνται σε βάθος χρόνου 5ετίας – 10ετίας χρειάζονται επικαιροποίηση, δηλαδή νέες μελέτες, αλλιώς τίθενται σε αχρηστία λόγω του ότι το
φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών προχωράει πολύ γρήγορα.
Δεν πρέπει κάποιοι να μιλούν για ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Αιγιάλειας όταν δεν έχουν δρομολογήσει χρήσεις γης, γραμμές αιγιαλού και παραλίας, λύσεις στο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.
Οι ακτές μας είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που βρίσκεται σε ανεπάρκεια.
Επιβάλλεται να τις προστατέψουμε για να προστατέψουμε το ίδιο το μέλλον μας.