Κατολισθίσιμοι οικισμοί τροχοπέδη για την Ανάπτυξη των οικισμών της Αιγιάλειας

Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος


Ποιοι είναι οι κατολισθήσιμοι οικισμοί της Αιγιάλειας:

Άλσος, Μάγειρας, Δαμακίνι, Δοκανέικα, Μυρόβρυση, Μερτίδι, Λάκκα, Τούμπα, Βερίνο, Γκρέκα, Κρήνη, Από Συνοικισμό Ζήριας (Χρούτσης, Σαρκουνάς), Χατζή, Από Κοιν. Κούμαρη (Λιοφάτες, Παΐδα, Παλιολουκάς, Άμπουλα, Κολοβό), Παρασκευή, Κερύνεια, Από Συνοικισμό Διακοπτού (Κερνίτσα), Από Συνοικισμό Άνω Διακοπτού (Πατουλέικα), Καθολικό, Βαλιμή, Από Κοιν. Αμπέλου (Κορακιάνικα, Σκορέικα, Ρομπέικα), Από Συνοικισμό Μοναστηρίου (Φραγκιάνικα), Αιγές, Αγία Βαρβάρα, Μεσορούγι, Από Συνοικισμό Περιστέρας (Αγρίδι, Χαλκιάνικα)

Οι οικισμοί αυτοί κρίθηκαν κατολισθήσιμοι και μεταφερόμενοι σύμφωνα με Υπουργικές Αποφάσεις (Ε/9488/3106/30-3-1968) οι οποίες στηρίχθηκαν σε μη εμπεριστατωμένες γεωλογικές μελέτες.

Από το 2012 με έγγραφο της ΔΟΚΚ 33318/17-7-2012 σταμάτησε η δόμηση (δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες) στους μισούς οικισμούς περίπου της Αιγιάλειας (28 από τους 74 οικισμούς) με τους περισσότερους από αυτούς στη Δυτική Αιγιάλεια. Οι οικισμοί αυτοί δεν μπορούν να οικοδομήσουν αλλά τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός αυτών φορολογούνται κανονικά σα να μπορούν να οικοδομηθούν (εντός οικισμού).

Ο Σύλλογος Μηχανικών Αιγιαλείας (επί προεδρίας μου και με πολύ προσωπική εργασία) πέτυχε την έγκριση δύο Νόμων, Ν.4258/14-4-2014 και Ν.4602/9-3-2019, για την άρση των κατολσθήσιμων οικισμών και κατάφερε να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα νομικά.

Σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς, ο Δήμος έπρεπε (από το 2019) να προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση γεωλογικών μελετών και τον αποχαρακτηρισμό των κατολισθήσιμων οικισμών. Έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή, όλη η νομική διαδικασία από το 2019 και θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει άμεσα η ανάθεση και εκπόνηση των γεωλογικών μελετών από τον Δήμο ώστε να σταλούν στην Περιφέρεια και να γίνει ο αποχαρακτηρισμός των κατολισθήσιμων οικισμών.

Στο πρώτο ραντεβού που είχαμε, σαν Σύλλογος Μηχανικών, με τον Δήμαρχο κ. Καλογερόπουλο (Οκτώβριος 2019) του δώσαμε όλα τα στοιχεία που είχαμε, καθώς και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ομάδα γεωλόγων.

Κάναμε τουλάχιστον άλλα δύο ραντεβού για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο αλλά, δυστυχώς, από το 2019 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα για το χρονίζον και σημαντικό αυτό θέμα.

Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στα χωριά της Αιγιάλειας όταν οι μισοί από τους οικισμούς της δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν οικοδομικά ενώ παράλληλα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσα σε αυτούς τους οικισμούς, φορολογούνται κανονικά σαν εντός οικισμού.

Αυτό θα είναι από τα πρώτα θέματα στο οποίο θα δώσουμε λύση εφόσον οι πολίτες μάς αναθέσουν με την ψήφο τους να διοικήσουμε τον Δήμο Αιγιαλείας.